сряда, 16 февруари 2011 г.

Мистичната структура „ БОРКОР” и нейният “стремителен” старт

Информирани източници твърдят, че в черновата на междинния технически доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка е записано, че управляващите трябва да дадат гаранции, че специалните разузнавателни средства се използват по предназначение. Същите тези СРС-та, чието експлозивното нарастване властта обяснява с битката с организираната престъпност и корупцията по високите етажи.

В последния доклад на ЕК от юли 2010 г. също се съдържа констатация, свързана със стратегията на правителството срещу организираната престъпност и корупцията – отбелязано е, че изпълнението на плана за действие за превенция и противодействие на организираната престъпност все още не е започнало.

Ноември 2009 г. правителството прие Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – ключова мярка по изпълнение на показателите от Механизма за сътрудничество и проверка.

Стратегията, известна с името БОРКОР, е разработена от МВР, министерствата на правосъдието и на финансите, ДАНС, Агенция "Митници", комисията "Кушлев", прокурори и германски експерти.

При представянето й вътрешният министър заяви, че нейната голяма цел е възстановяване доверието на гражданите към правовия ред и държавността, както и на европейските партньори и чуждестранните инвеститори към България. Трите основни пътя за постигането й са:
- недопускане на корупционни практики и прояви по високите етажи на държавната власт и местното самоуправление и прекъсване на възможностите за връзка между организираната престъпност, политическите партии и органите на властта
- по-осезаеми резултати срещу масовите корупционни практики, които ощетяват гражданите, пречат на бизнеса и ерозират държавността
- максимално ограничаване на организираната престъпна дейност, ефективно наказателно преследване и отнемане на облагите от нея.

Март 2010 г. е приет и План за действие за превенция и противодействие на организираната престъпност, чието неизпълнение ЕК отбелязва в юлския доклад.
Според правителството този план е « системно свързан с проекта „БОРКОР”, като детайлизира стратегическите постановки, конкретизира сроковете и отговорните институции и е ориентиран към постигане на целите на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.» Изпълнението на плана трябва да се оценява на шест месеца, като «изходна точка е постигнатият ефект от комплексното влияние на реализираните мерки за намаляване уязвимостта на средата и ограничаване на организираната престъпност.»

Веднага след констатацията на ЕК, че не е стартирано изпълнението на плана, на 29 юли МС прие постановление за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. В постановлението се казва, че изпълнението на проекти от Центъра става чрез прилагането на комплексния модел „БОРКОР” – каквото и да означава това.
Дейността на центъра трябва се ръководи методически от Консултативен съвет, с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и директора на центъра. Председател на Консултативния съвет е вътрешният министър.

Представителите на законодателната и съдебната власт се определят от съответните им компетентни органи. Кой от изпълнителната власт да участва посочва министър-председателят. Съставът на Консултативния съвет се определя със заповед на премиера. По покана на председателя на Консултативния съвет в работата му могат да участват представители на неправителствени организации.

Няма публична информация кои са членовете на Консултативния съвет – ако такъв изобщо е конституиран, нито има някакво описание или определение какво точно се крие зад словесната конструкция „комплексен модел БОРКОР” или „проект „БОРКОР”.

На 24 ноември 2010 г. в заседание на МС при разглеждането на Проекта на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС вицепремиерът Цветанов „обяснява” смисъла от създаване на структурата по следния начин:

„Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е реализирането на политиката, бяхме взели като решение ноември 2009 г. за интегрираната система. Поради финансови причини не успяхме да го реализираме в началото на 2010 г., но от доклада, който беше на Европейската комисия за механизма за оценка, там има препоръка да се ускори изпълнението на Плана за действие за прилагане на Националната стратегия за противодействие на корупцията. Понеже ползваме и помощта на Германия във връзка с осигуряването на експерта, за който изцяло финансовите ангажименти към него си поемат от Федералното министерство на Германия, аз смятам, че това е един приоритет на правителството и Европейската комисия при проверките, които ще се правят във връзка с напредъка ни по механизма за оценка, това ще бъде една от водещите точки, които ще бъдат в детайли преглеждани. Смятам че това ще допринесе много за подпомагане на Томислав Дончев за всички процедури, които са свързани с проектите по европейско финансиране и всички корупционни практики, които трябва да бъдат неутрализирани на база експертизата, която се дава точно от този център и това, което сме направили като възможност за връзка с възможностите на финансите към настоящия момент да минимизираме разходите ,които ще бъдат направени. Говорим за 40 човека, които ще бъдат по щат в това звено, а останалите 115 ще бъдат командировани от съответните ведомства, за да могат да се видят практиките, които се реализират в съответните ведомства и оттам вече да търсим извличането на позитиви, а дори и законодателни промени, ако има такава необходимост.”

Според приетия Устройствен правилник Центърът е специализирана административна структура за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност.

Центърът трябва да „анализира, планира и разработва мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики и противодействие на корупцията като цяло и на организираната престъпност в частта, в която двете престъпни явления взаимно се припокриват, с оглед спецификата на дейността на отделните държавни органи и техните администрации”; „подпомага държавните органи и органите на местното самоуправление при разработването на политиката за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и подобряване на взаимодействието и координацията между държавните органи, гражданското общество, медиите и бизнеса.

Впечатляват със своята мъгливост формулировките, че: „Центърът прилага Комплексния модел за противодействие на корупцията и организираната престъпност "БОРКОР", чрез „използване на утвърдените стандарти на Федерална република Германия, както и посредством специално разработени за Комплексния модел "БОРКОР" методи и техники (експертни концепции Комплексен модел "БОРКОР").”

Центърът отчита изпълнението на дейността си и прилагането на комплексния модел "БОРКОР" пред МС.

За дейността на Центъра е осигурено финансиране за три години. 8.3 милиона лева за 2011 г. - от тях 4 милиона за издръжка, а 3.7 милиона за осигуряване на сграда и 579 215 лв. за заплати. За 2012 г. са предвидени 4.3 милиона лева, а за през 2013 година бюджетът е 4 милиона лева.
Директорът на центъра се подпомага от заместник-директор, който се назначава от премиера. От сутрешното интервю на министър-председателя разбираме, че става дума едва ли не за двама заместници или премиерът се е объркал: "Румен Миланов ще бъде шеф на т.нар. БОРКОР, борбата с корупцията, и там в нея съм го помолил да покани, надявам се, че те са приели, защото така ме е информирал, да покани Елеонора Николова за заместник и Петко Сертов"

Бившият шеф на ГДБОП и НСО, съветникът на премиера по въпросите на сигурността и един от авторите на Стратегията за национална сигурност ще оглави мистичния БОРКОР. Номинациите на заместниците му безспорно пораждат въпроси.

Не са ясни мотивите на премиера да включи Петко Сертов в тази игра.

Преди да стане председател на ДАНС, в края на декември 2007 г., Сертов е съветник на Сергей Станишев и секретар на Съвета по сигурността. Бивш служител е на Второ главно управление на ДС. Сертов назначи Алексей Петров за свой съветник в ДАНС. През авгут 2009 г. Борисов прие оставката на Сертов като шеф на ДАНС, а след това отмени и назначението му за генерален консул в Солун.

Еленора Николова е зам.-председател на Единната народна партия ( с председател Мария Капон). Като експерт към комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси в НС защитаваше обществения интерес в процеса за конфликт за интереси срещу лидера на ДПС, за взетия от него консултантски хонорар от 1, 5 милиона лв. Нейните правни тези не издържаха в съда. Окончателното решение на ВАС, постановено в понеделник, е че Ахмед Доган няма конфликт на интереси.

Дали вярата в мистичната сила на „комплексния модел БОРКОР” може да примири позициите на двамата заместници или съекипници?

Като депутат от опозицията в 40 НС Елеонора Николова определя като "опасно явление" факта, че ДАНС подслушва членове на парламента, за да разкрие "къртици" в своите редици и да разбие интернет сайт, който публикува "опасни новини".

След изслушването на председателя на ДАНС Петко Сертов по случая Николова заявява, че агенцията разследва журналистически сайтове, но не и фактите, изнесени в тях и че изнесените факти за обновяване на канали за трафик на наркотици на бившата комунистическа Държавна сигурност заслужават много по-голямо внимание от страна на ДАНС. Днешното раздвижване около БОРКОР разбира се е свързано с предстоящия доклад на ЕК и с разместването на някои силови фигури от сектора за сигурност. Въпросите: какви точно задачи ще изпълнява новата държавна структура, с какво аналитичните й функции и предлагания от нея продукт ще се различават от това, което прави ДАНС в областта на корупцията и организираната престъпност, как ще се съчетават дейностите на Центъра „БОРКОР” с тези на Главния Инспекторат към МС - остават без отговор. Освен мъгливата формулировка, че ще функционира по германски модел нищо друго около „комплексния модел „БОРКОР” не е известно. Без самият модел да е приет с решение на правителството и без да е оповестен на публиката, мистичният проект „БОРКОР” задава стратегическата рамка за борба с организираната престъпност и корупцията в България. Такъв подход е в противоречие с основната идея на шумно прокламираната от Цветанов Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност в България: „необходим е нов обществен консенсус за превенция и радикално противодействие на корупцията и организираната престъпност, който да обедини около националните приоритети обществото, бизнеса, профсъюзите, гражданските организации и медиите, правителството заявява решимостта си за категорични и системни действия срещу тези негативни явления”.